Ejendommen

Ejendommen består af husnumrene Tuborg Boulevard 18 - 24, som var etape 1 af byggeriet, og Tuborg Boulevard 9 - 15 samt Hans Bekkevolds Allé 16, som tilsammen udgjorde etape 2.

Nedenfor er vedhæftet dokumenter med relation til ejendommen, herunder matrikeloplysninger, vedtægter, samt ordensreglement.

Ejerforeningen ejer sammen med Ejerforeningen Sundparken badebro placeret ed Tuborg-linjen. Ejere / lejere og deres eventuelle gæster har adgang til badebroen med den til formålet udleverede nøgle. Brugere af broen bedes rydde op efter sig og aflåse broen efter brug.


Vedtægter og ordensbestemmelser

Gældende vedtægter og ordensbestemmelser findes nedenfor:

Ladestandere til elbiler

Betaling for ind- og udflytninger

Ved de ekstraordinære generalforsamlinger den 30. november 2010 og den 22. december 2010 blev det vedtaget, at bestyrelsen kan fastsætte et beløb til betaling i forbindelse med ud- og indflytning til bidrag til dækning af slitage på ejendommen som skyldes ind- og udflytninger, herunder udvendige skader på eksempelvis murværk og flisebelægning forårsaget af flyttekøretøjer.

Ved ud- og indflytninger skal der anvendes lift for at begrænse skaderne på opgang og elevator. Bestyrelsen har fastsat afgiften til 4.500 kr. pr. ud- eller indflytning. Af dette beløb kan 2.000 kr refunderes, hvis det over for administrator dokumenteres, at der har været anvendt lift.

BBR-oplysninger m.v.

Dokumenter vedr. matrikeloplysninger m.v. er vedhæftet nedenfor.