Fejlrapportering

På denne side kan du som beboer i EF Tuborg Kanal indrapportere fejl/mangler.
Nedenstående link fører dig frem til DEAS' fejlrapporteringssystem, hvor du kan melde den eller de fejl/mangler, du har observeret.
Loginoplysningerne til DEAS' hjemmeside er udsendt i en mail den 12.2.2020.

Klik her for at melde fejl/mangler