Næstkommende generalforsamling

Ifølge foreningens vedtægter sker indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 4 uger og højst 8 uger.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 30. april kl. 19.00 i lokalet Hans Bekkevolds Allé 7. Adgang på bagsiden via køkkenindgangen.


Tidligere afholdte generalforsamlinger

Referater fra de senest afholdte generalforsamlinger, inklusive bestyrelsens beretning, er vedhæftet nedenfor

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013