Næstkommende generalforsamling

Ifølge foreningens vedtægter sker indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 4 uger og højst 8 uger.Tidligere afholdte generalforsamlinger

Referater fra de senest afholdte generalforsamlinger, inklusive bestyrelsens beretning, er vedhæftet nedenfor

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013