Næstkommende generalforsamling

Ifølge foreningens vedtægter sker indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 4 uger og højst 8 uger.Tidligere afholdte generalforsamlinger

Referater fra de senest afholdte generalforsamlinger, inklusive bestyrelsens beretning, er vedhæftet nedenfor

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013