Orienteringsskrivelser

Bestyrelsen rundsender orienteringsskrivelser til ejerne ved behov. De seneste skrivelser findes nedenfor.

Orientering den 30.11.2020

Orientering 20.10.2020

Primo september 2020

19. juni 2020

Juni 2020

Februar 2020

December 2019

Oktober 2019

September 2019

Juli 2019

Maj 2019

Februar 2019

November 2018


Juli 2018

Juni 2018

November 2017

August 2016

Installationen af nye låse er nu afsluttet. De tilbageværende låsecylindre i dørene til opgangene vil blive afmonteret ca. den 1. september. Herefter kan man kun komme ind ad fællesdøre ved hjælp af nøglebrikker. Hver lejlighed har modtaget tre nøglebrikker i en kuvert fra låsefirmaet Certego. Yderligere nøglebrikker kan rekvireres hos inspektør Mogens Larsen, DEAS (kontor Tuborg Havnevej 9).

Certego kontakter de ejere, som har ønsket ny låse til nøglebrikker på deres hoveddør for installation.


December 2015

Emnerne for skrivelsen er: cykler i p-kældrene, opkørsel, oliering af sydfacaderne, vestgavlene, låsesystemet, bagvæggene i opgangene, elevatoralarmerne, varmemålere, IT, generalforsamling 2016, samt vedligehold og forsikring.

September 2015

Emnerne for skrivelsen er: stigestrenge, stueetagernes altaner, facade-oliering, gavlene, overløb fra altaner, fugleskræmsel, energistyring, samt ordensregler.

November 2014

Emnerne for skrivelsen er: vedligehold, herunder gavle, altaner, stigestrenge og granitfliser, desuden ændringer i grundskyld, de "gule" fortove, og el-udtag i garagerne.